Informácie

Zvuky a výkriky sliepky: klepanie

Zvuky a výkriky sliepky: klepanie


ZVUKY VYDÁVANÉ ZVIERATAMI

Zvuky vydávané sliepkou:
zakukliť

Sliepka, Gallus gallus domesticus rodiny Phasianidae je jedno zo zvierat, ktorých pieseň patrí k najznámejším na svete. spájajú ostatné sliepky a často aj kohúty.
Ďalej sú uvedené rôzne, ktoré vydáva dospelá sliepka.


Video: Fortnite Chicken Wing It 10 Hours